Huisartsen

MB van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen
(Gewijzigd bij MB 12/11/2015 – BS 24/12/2015 in voege vanaf 4 januari 2016)

Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

KB van 4 september 1985 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde wordt toegekend. (Opgeheven bij KB 17/07/2009 - BS 30/07/2009 vanaf 1 juli 2009)
Opgelet! Dit KB blijft evenwel van toepassing voor erkende stagemeesters, op voorwaarde dat de begeleide kandidaat-huisartsen de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde hebben aangevangen vóór 1 juli 2009 en geen coördinatieovereenkomst met een coördinatiecentrum hebben afgesloten.

KB van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen
(BS 30/07/2009)
Gewijzigd door KB 03.10.2022 - BS 12.10.2022

MB van 17 juli 2009 tot vaststelling van de medische activiteiten van de kandidaat-huisarts, tijdens de stageperiodes bij een erkende stagemeester, in het kader van de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde
(BS 18/08/2009 in voege vanaf 1 juli 2009)

KB van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de ZIV een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten

Richtlijn betreffende artsen die stage lopen in de praktijk van een door de Minister van Volksgezondheid erkende stagemeester die een verwante is, hetzij in opwaartse lijn, hetzij in zijwaartse li

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht