Huisartsenkringen

Besluit van de Vlaams Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen (BS 17/07/2015)
(in voege vanaf 1 januari 2015)

KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen
(Gewijzigd door: Besluit Vlaamse Regering 26/06/2015 – BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015)

MB van 28 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen
(Gewijzigd door: Besluit Vlaamse Regering 26/06/2015 – BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015)

MB van 17 oktober 2018 betreffende de huisartsenzones (Gewijzigd door MB 22/11/2020 – BS 10/03/2021 in voege vanaf 1 januari 2021)

KB van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
(Gewijzigd door: Besluit Vlaamse Regering 26/06/2015 – BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015)

KB van 16 februari 2006 tot oprichting van een Federale Raad voor de Huisartsenkringen
(Gewijzigd door: Besluit Vlaamse Regering 26/06/2015 – BS 17/07/2015 in voege vanaf 1 januari 2015)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht