Ioniserende stralingen

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Conrole

De overgangsmaatregelen bedoeld in art 52bis wordt verlengd tot 31/12/2007 (cfr KB 26/10/2007 - BS 09/11/2007 art 1)

KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
Gewijzigd door: Wet 15/05/2007 (BS 08/06/2007)

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht