Klinische biologie

Aanvraagformulier voor de erkenning of de vernieuwing van de erkenning van een laboratorium voor klinische biologie
(MB 04/07/2017 - BS 17/07/2017)

KB van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen inzake klinische biologie bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(Gewijzigd door : KB 30/06/2008 - BS 14/07/2008 in voege vanaf 24/07/2008)

KB van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, "verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen echthebbenden", alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen. (BS 29/09/1992)
(Gewijzigd door: KB 19/09/2018 - BS 22/10/2018 in voege vanaf 1 december 2018)

KB tot uitvoering van artikel 70 van de ZIV-wet met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden "verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden".
(Gewijzigd door: KB 17/09/2007 - BS 01/11/2005)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht