Laagvariabele zorg

Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (BS 26/07/2018)
(Deze wet treedt in voege vanaf 1 januari 2019, tenzij anders bepaald.)

RIZIV-omzendbrief 2018/10: laagvariabele zorg

KB van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (BS 18/12/2018)
(Dit KB geldt voor de ziekenhuisopnames vanaf 1 januari 2019)

 

Het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2019
Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis berekend voor het jaar T bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad en door het RIZIV meegedeeld aan de ziekenhuizen.

U kan de bedragen van het globaal perspectief bedrag per ziekenhuisopname hieronder raadplegen:

 

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht