Laboratoria voor klinische biologie


KB nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie.
(Gewijzigd door: KB 26/04/2007 - BS 25/05/2007)


KB van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort.
(Gewijzigd door: KB 10/12/2009 - BS 13/01/2010 in voege vanaf 13/01/2011)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht