Magnetische resonantie tomograaf

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld - maximum aantal en erkenningsnormen
(Wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - BS 20/05/2005)

KB van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om erkend te worden
(Gewijzigd door: KB 25/04/2014 - BS 08/08/2014)

KB van 25 oktober 2006 tot vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden
(Opgeheven door: KB 09/02/2020 - BS 09/03/2020)

KB van 25 april 2014 tot vaststeling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden (BS 08/08/2014)
(Gewijzigd door: KB 09/02/2020 - BS 09/03/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor bijkomende diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld (BS 06/04/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot vaststelling van een aanvullende programmatienorm voor toestellen voor magnetische resonantie tomografie in het Vlaams Gewest (BS 13/10/2020)

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht