Maximumfactuur

Wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging
(Gewijzigd door: Progammawet dd 27/12/2005)

KB van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.
(Gewijzigd door: KB 05/09/2017 - BS 20/09/2017 retroactief in voege vanaf 1 januari 2017) 

In art 3 wordt bepaald wat de de arts op de getuigschriften voor verstrekte hulp dient te vermelden in het daartoe vermelde vakje.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht