Medisch dossier

KB van 3 mei 1999 betreffende het Algemeen Medisch Dossier

KB van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen.

ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER
KB van 15 april 2002 betreffende werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisarts-geneeskunde.

De multidisciplinaire werkgroep (inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisartsgeneeskunde) wordt belast met het uitbrengen van de adviezen wat betreft het gebruik van het medisch dossier in de huisarts-geneeskunde.

KB van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers (BS 21-02-2003)

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
KB van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier
(Opgeheven door KB 25/07/2014 - BS 27/08/2014 in voege vanaf 1 augustus 2014)

KB van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier (BS 27/08/2014) in voege vanaf 1 augustus 2014
 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht