Medische raad: wetgeving

Alle wetgeving aangaande de samenstelling, werking en bevoegdheden van de Medische Raad overzichtelijk gebundeld.

KB van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen
Gewijzigd door: KB 03/07/2020 - BS 14/07/2020 retroactief in voege vanaf 1 maart 2020

Stellingname van het Vast Bemiddelingsbureau inzake de verkiezing van een medische raad bij fusie

KB van 18 december 2001 tot uitvoering van art. 128bis van de wet op de ziekenhuizen (mededeling van de financiële gegevens aan de Medische Raad)
 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht