Medische verkiezingen

Medisch syndicale verkiezingen 2023

Koninklijk besluit van 15 januari 2023 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in  2023 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (BS 01.02.2023)

Ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14  juli 1994 (BS 05.03.2023; Gewijzigd door MB 12.01.2023 - BS 01.02.2023)

 

Medisch syndicale verkiezingen 2018

KB van 28 februari 2018 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 05/03/2018)

KB van 28 februari 2018 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2018 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (BS 05/03/2018)

MB van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(BS 05/03/2018)

 

Medisch syndicale verkiezingen 2014

KB van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(Opgeheven door: KB 28/02/2018 - BS 05/03/2018 in voege vanaf 05/03/2018)

KB van 18 februari 2014 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
(BS 25/02/2014 in voege vanaf 26/02/2014)

MB van 11 februari 2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(Opgeheven door: MB 28/02/2018 - BS 05/03/2018 in voege vanaf 05/03/2018)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht