Meldingsplicht van infecties

Ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (BS 20/07/2009)
Gewijzigd door: MB 18/07/2016 - BS 06/10/2016 in voege vanaf 1 januari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan (BS 16/09/2009)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht