Mexicaanse griep


KB van 3 november 2009 houdende oprichting van een federale gegevensbank betreffende de vaccinaties met het anti-A/H1N1-griepvirusvaccin (BS 09/11/2009)
(in voege vanaf 19/10/2009)

KB 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de ZIV in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen - REMGELD.
Gewijzigd door : KB 29/10/2009 - BS 20/10/2009 (art. 10/1) in voege vanaf 01/11/2009


KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
De wijziging van artikel 35 quaterdecies van het KB nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen geldig vanaf 30 april 2009 houdt in dat alle identificatiegegevens, die geregistreerd zijn in de federale databank voor artsen, meegedeeld kunnen worden aan de burgemeesters en de gouverneurs van de provincie of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, teneinde een efficiënte opstart en werking te verzekeren van de lokale zorgmeldpunten die in het kader van de griepepidemie of –pandemie werden opgericht.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht