Mobiele urgentiegroep (MUG)

KB van 20 september 2002 tot vaststelling van de nadere regelen inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie “mobile urgentiegroep”

KB van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroepen" (MUG) moet voldoen om te worden erkend
(Gewijzigd: Besluit Vlaamse Regering 05/05/2017 - BS 02/06/2017 in voege sinds 1 januari 2017)
 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht