Ondersteuning huisartsen (vroeger: Impulseo)

KB van 23.03.2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan (BS 30.03.2012)
Vervangen door: onderstaand Besluit van de Vlaamse Regering 09.12.2022 (BS 29.12.2022)
 

Besluit van de Vlaams Regering (BVR) van 09.12.2022 tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering en tot uitbreiding van de opdrachten van de huisartsenkringen (BS 29/12/2022)
In voege vanaf 1 januari 2023; vervangt tevens het eerder vermeld KB van 23/03/2012 (BS 30.03.2012)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht