Orde der artsen KB nr 79 (KB 10/11/1967)

KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen.
Gewijzigd door: Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1) (BS 17/08/2015) in voege sinds 1 juli 2015, tenzij anders bepaald

KB van 25 november 1969 betreffende de oprichting van de raden van de Orde der geneesheren

KB van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren

KB van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht