Orgaan- en weefseltransplantatie

Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
(Gewijzigd door: Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1) (BS 17/08/2015) in voege sinds 1 juli 2015, tenzij anders bepaald)

KB van 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze waarop de toestemming tot het wegnemen van organen en weefsels bij levenden wordt uitgedrukt (BS 14/02/1987)

Omzendbrief van 19 februari 1987 aangaande de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (BS 21/02/1987)

MB van 18 maart 1991 ter bepaling van de prijs waartegen bepaalde allogreffen van menselijke oorsprong mag worden afgeleverd (BS 08/05/1991)

KB van 24 november 1997 betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong (BS 23/12/1997)
(Gewijzigd door: KB 10/11/2012 - BS 23/11/2012)

MB van 24 november 1999 tot vaststelling van de prijs van orthopedische allogreffen en van orhopedische celculturen van menselijke oorsprong (BS 04/01/2000)

KB van 23 december 2002 betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distriburen en afleveren van weefsels van menselijke oorsprong alsook betreffende de banken voor weefsels van menselijke oorsprong

MB van 1 april 2003 tot vaststelling van de prijs van allogreffen van pancreatische bètacellen van menselijke oorsprong (BS 16/05/2003)

MB van 20 januari 2005 tot vaststelling van de prijs van allogreffen van amnionmembrenanen van menselijke oorsprong, voor ophtalmologisch gebruik (BS 28/01/2005)

KB van 10 november 2012 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het samenwerkingsverband "wegneming en transplantatie van organen" (BS 23/11/2012)

KB van 10 november 2012 waarbij sommige bepalingen van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, toepasselijk worden verklaard op het samenwerkingsverband "wegneming en transplantatie van organen" (BS 23/11/2012)

KB van 10 november 2012 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "lokale donorcoördinatie" moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven (BS 23/11/2012)

KB van 10 november 2012 waarbij sommige bepalingen van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, toepasselijk worden verklaard op de functie "lokale donorcoördinatie" (BS 23/11/2012)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht