Pandemiewet

Wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg (1) (BS 16.06.2021) - Pandemiewet
Treedt in voege vanaf 17 juni 2021, tenzij anders vermeld

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht