Patiëntenrechten

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. (BS 26/09/2002)
(Gewijzigd door: Wet 06/02/2024 - BS 23/02/2024)

KB van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 13-5-2003)

KB van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen

KB van 02/02/2007 Vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde pagina dat aan de patiënt mag worden gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van het hem betreffende patiëntendossier

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht