Persoonlijk aandeel - remgeld

KB 23/03/1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de ZIV in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen - REMGELD.
Gewijzigd door : KB 21/07/2017 - BS 21/08/2017 in voege vanaf 01/01/2018

KB 21/09/1993 tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen

KB 29/02/1996 tot vastellingen van persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen

KB 26/11/2006 betreffende het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige.

KB 06/03/2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
(Gewijzigd door KB 09/05/2008 BS 23/05/2008
  in voege vanaf 01/07/2008)

Vanaf 1 februari 2007 geniet de patiënt van een remgeldvermindering (€ 5 / € 2 indien het om een rechthebbende gaat die een voorkeursregeling geniet) wanneer hij een specialist consulteert na verwijzing door de huisarts die zijn globaal medisch dossier beheert.

Deze vermindering geldt slechts één keer per jaar per specialisme.
Enkel de specialismen opgesomd in het verwijsdocument komen in aanmerking. De vermindering geldt nooit indien de derdebetalersregeling wordt toegepast.

Het document dat de verwijzende huisarts dient in te vullen en aan de patiënt mee te geven samen met getuigschrift, kan u hier downloaden : verwijsdocument
 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht