Referentiebedragen

KB van 18 december 2012 tot uitvoering van het artikel 56ter, § 1, en § 11, 2°, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de referentiebedragen per opneming betreft (BS 28/12/2012)
(Gewijzigd door: Wet van 19 juli 2018 - BS 26/07/2018 in voege vanaf 1 januari 2019, tenzij anders bepaald)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht