Regeling geestelijke gezondheidszorgberoepen

Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (BS 20/05/2014)

(Gewijzigd door: Wet 10/07/2016 – BS 29/07/2016 in voege vanaf 1 september 2016)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht