Sociale voordelen voor sommige geneesheren

KB van 6 maart 2007 instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
Gewijzigd door: KB 04/02/2020 - BS 18/02/2020 in voege vanaf 18 februari 2020
Bijlage I: Minimum activiteitsdrempels per specialisme

KB van 2 augustus 2007 tot aanpassing van de basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen in het raam van de regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

KB van 10 maart 2015 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2014 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren (BS 18/03/2015)

KB van 26 januari 2017 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2016 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren (BS 06/02/2017)

KB van 24 september 2019 tot instelling van een regeling van voordelen aan zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten na opname van het wettelijk rustpensioen (BS 21/10/2019)
(Gewijzigd door KB 27.01.2022 – BS 10.02.2022, in voege vanaf het premiejaar 2020 tenzij anders vermeld.)

KB van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten (BS 26/05/2020), van toepassing vanaf het premiejaar 2020.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht