Thuisverzorging en eerstelijnsgezondheidszorg

Protocol van 25 juli 2001 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg (BS 25/09/2001)

Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders (BS 20/04/2004)
Gewijzigd door: Decreet dd 16/06/2006

KB van 14 mei 2003 tot vastelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Geintegreerde dienst thuiszorg -

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht