• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Verpleegkundige verstrekkingen

KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen
(Gewijzigd door: KB 29/02/2016 - BS 30/03/2016 in voege vanaf 9 april 2016)

KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen


Korte toelichting:
Sinds 9 april 2016 mogen verpleegkundigen zelfstandig vaccins toedienen. Er moet geen arts meer aanwezig zijn, zelfs niet bij de voorbereiding van het vaccin. Het voorschrijven van het vaccin blijft echter de verantwoordelijkheid van de arts.
Het voorbereiden en toedienen van vaccins verschuift van de "Lijst van handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd" bijlage 2 van het KB van 18.06.1990) naar de "Lijst van technische verpleegkundige verstrekkingen die door beoefenaars van de verpleegkunde mogen worden verricht" (bijlage 1 van het KB van 18.06.1990)


 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht