Ziekenhuisapotheek

KB van 4 maart 1991 houdende vaststelling van  normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend.

MB van 11 juni 2003 tot vaststelling van de erkenningscriteria van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker


KB van 11 juni 2003 tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht