Ziekenhuisdiensten

KB van 23 oktober 1964 besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.
(Gewijzigd door : KB 25/04/2014 - BS 08/08/2014 (protocol voor beroertezorg))

KB van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.

KB van 7 juni 2004 tot vaststelling van de voorwaarden om de worden aangewezen als universitair ziekenhuis, universitaire ziekenhuisdienst, universitaire ziekenhuisfunctie of universitair zorgprogramma
 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht