Ziekenhuisfuncties

Chirurgische daghospitalisatie
KB van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie “chirurgische daghospitalisatie” moet voldoen om te worden erkend

Eerste opvang van spoedgevallen
KB van 25 november 1997 besluit houdende toepasselijk worden verklaard op de FUNCTIE “eerste opvang van spoedgevallen”.

Gewijzigd door: KB 18/11/1998)

KB van 27 april 1998 houdende vaststelling van de NORMEN waaraan een functie “eerste opvang van spoedgevallen” moet voldoen om te worden erkend.

Gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
KB van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg”
(Gewijzigd door: 27/01/2012 BS 28/02/2012)

KB van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een waaraan een functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” moet voldoen om erkend te worden
Gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 05/05/2017 (BS 23/05/2017) in voege vanaf 1 januari 2017

Intensieve zorg
KB van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 toepasselijk worden verklaard op de normen waaraan een 'functie voor intensieve zorg' moet voldoen om erkend te worden

Lokale neonatale zorg
KB van 10 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie van lokale neonatale zorg (N*-functie) moet voldoen om te worden erkend (BS 01/10/1996)

Mobiele urgentiegroep (MUG)
KB van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend
(Gewijzigd door: KB 27/01/2012 BS 28/02/2012)

KB van 20 september 2002 tot vaststelling van de nadere regelen inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie “mobile urgentiegroep”

Palliatieve zorg
KB van 15 juli 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend (BS 31/07/1997)

Psychiatrische gezinsverpleging
KB van 10 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie van psychiatrische gezinsverpleging moet voldoen om te worden erkend

Regionale perinatale zorg
KB van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie van regionale perinatale zorg (P*-functie) moet voldoen om te worden erkend (BS 01/10/1996)

Ziekenhuisapotheek
KB van 4 maart 1991 houdende vaststelling van normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend

Ziekenhuisbloedbank
KB van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht