Ziekenhuizen - Financiering

KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
Gecoördineerde versie en bijlagen te verkrijgen op aanvraag.

Vaststelling van het globaal budget zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

 

COVID-19

Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 (BS 22/04/2020)

KB van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie (BS 12.11.2020)
Dit KB treedt in voege vanaf 12 november 2020.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht