Ziekenhuizen - Kwalitatieve toetsing

KB van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen.
(Gewijzigd door: KB 25/04/2014 - BS 08/08/2014)

MB van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde.

KB van 27 april 2007 betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen
 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht