Ziekteverzekering (ZIV) - KB 01-07-2006 Algebraïsche verschillen

KB van 1 juli 2006 houdende nadere regelen tot verrekening op 1 januari 2006 van de in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht