Ziekteverzekering (ZIV) - KB-03-06-2007 Forfaitaire honoraria medische beeldvorming per opneming voor gehospitaliseerde patiënten

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 69, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht