Ziekteverzekering (ZIV) - KB-03-07-1996 Uitvoeringsbesluit

KB van 03/07/1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.
(Gewijzigd door : KB 21/11/2018 - BS 04/12/2018 in voege vanaf 4 december 2018)

MB van 24 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 22/07/2014)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht