Ziekteverzekering (ZIV) - KB 16-05-2006 Toegekend forfait voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten

KB van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht