Ziekteverzekering (ZIV) - KB 24-09-1992 Forfaitaire honoraria klinische biologie niet in ziekenhuis

KB van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, "verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen echthebbenden", alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen.  
(bijwerking BS 30/09/2005)


Deel dit bericht: 
Deel dit bericht