Ziekteverzekering (ZIV) - KB 25-11-2002 Beschikbaarheidshonorarium artsen en georganiseerde wachtdiensten