Ziekteverzekering (ZIV) - KB 26-11-2006 Remgeld bij raadpleging van geneesheer-specialist na verwijzing door huisarts

KB van 26 november 2006 betreffende het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige (gewijzigd door KB 31/08/2022-BS08/11/2022).

Sinds 1 februari 2007 geniet de patiënt van een remgeldvermindering wanneer hij/zij een arts-specialist consulteert na verwijzing door de huisarts die zijn globaal medisch dossier (GMD) beheert.

Deze vermindering geldt slechts één keer per jaar per specialisme.
Enkel de specialismen opgesomd in het verwijsdocument komen in aanmerking. De vermindering geldt nooit indien de derdebetalersregeling wordt toegepast.

Het document dat de verwijzende huisarts dient in te vullen en aan de patiënt mee te geven samen met getuigschrift, kan u hier downloaden: verwijsdocument

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht