Ziekteverzekering (ZIV) - Wet 14-07-1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Voor de meest actuele versie verwijzen we u naar de RIZIV-website via volgende link: https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/reglementering/Paginas/wet19940714.aspx

Richtlijnen rond fraude bij gebruik van de derdebetalersregeling (Richtlijnen van 19/04/2017 tot uitvoering van artikel 13bis, § 2, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 15/09/2017)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht