Zorgprogramma's

Algemeen
KB van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn
(Gewijzigd door: KB 19/04/2014 - BS 08/08/2014)

Beroertezorg
KB van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden (BS 08/08/2014)
Gewijzigd door: KB 22/09/2022 - BS 22/11/2022

KB van 19 april 2014 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "beroertezorg" (BS 08/08/2014)

Cardiale pathologie
KB van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden.
(Gewijzigd door KB 10/11/2012 - BS 23/11/2012)

KB van 12 juni 2012 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk 'cardiale pathologie' (BS 15/06/2012)

KB van 12 juni 2012 waarbij sommige bepalingen van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, toepasselijk worden verklaard op het netwerk 'cardiale pathologie' (BS 15/06/2012)

Besluit Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden (BS 13/06/2013)
(Gewijzigd door: Besluit Vlaamse Regering 26/02/2016 - BS 05/04/2016 in voege vanaf 15/04/2016)

Geriatrie
KB van 29 januari 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor geriatrische patiënten moet voldoen om erkend te worden.
(Gewijzigd door: KB 02/04/2014 - BS 18/04/2014 in voege vanaf 28/04/2014)

Kinderen
KB van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen
moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het KB van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend.
(Opgeheven en vervangen door: KB 02/04/2014 - BS 18/04/2014)

KB van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden (BS 18/04/2014)
(Vernietigd door advies Raad van State dd. 8 december 2016, nr. 236.692)

Oncologie
KB van 21 maart 2003 waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg
en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend
(Gewijzigd door: KB 30/08/2013 - BS 02/10/2013)

KB van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend

Pediatrische hemato-oncologie en satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie
KB van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische heamto-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend (BS 18/04/2014)

Reproductieve geneeskunde
KB van 15 februari 1999 tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde"

KB van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen
waaraan de zorgprogramma's “reproductieve geneeskunde” moeten voldoen om erkend te worden.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht