Zware medische apparatuur

KB van 25 april 2014 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (BS 08/08/2014)

KB van 19 januari 2016 houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld (BS 03/02/2016)
 

PET-scanner (Positron Emission Tomografie)

KB van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 (BS 08/08/2014) - inwerkingtreding 18/08/2014

KB van 25 april 2014 houdende vaststelling van het maximum aantal PET-scanners en diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden (BS 08/08/2014) - inwerkingtreding 18/08/2014
 

MRI-scanner (Magnetische resonantie tomograaf)

KB van 25 april 2014  tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend (BS 08/08/2014) - inwerkingtreding 18/08/2014

KB van 25 april 2014  tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden (BS 08/08/2014)
(Opgeheven door: KB 09/02/2020 - BS 09/03/2020 vanaf 19/03/2020)

KB van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden (BS 08/08/2014)
(Gewijzigd door: KB 09/02/2020 - BS 09/03/2020)

 

Aanvaardbaarheidsciteria voor gebruik in de nucleaire geneeskunde (in voege vanaf 14 maart 2016)

Besluit van 3 februari 2016 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners voor gebruik in de nucleaire geneeskunde alsook de procedures dienaangaande (BS 04/03/2016)

Besluit van 3 februari 2016 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde alsook de procedures dienaangaande (BS 04/03/2016)

Besluit van 3 februari 2016 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor gammacamera's voor gebruik in de nucleaire geneeskunde alsook de procedures dienaangaande (BS 04/03/2016)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht