Algemeen

Eindelijk ook mondmaskers voor specialisten buiten het ziekenhuis

Datum: 
12.05.2020

Artsen-specialisten kunnen bij hun stad of gemeente een pakket chirurgische mondmaskers afhalen.

meer info

Meerkost COVID-19: BVAS heeft enkele voorstellen voor een passende vergoeding

Datum: 
12.05.2020

BVAS vraagt dat artsen passend vergoed worden voor meerkost COVID19

meer info

BVAS wil ook beschermingsmateriaal voor extramurale artsen-specialisten

Datum: 
07.05.2020

Hervatting niet-dringende extramurale zorg, liefst met beschermingsmateriaal

meer info

Zorgverstrekkers ‘tijdelijk onbeschikbaar’ volgens Google

Datum: 
06.05.2020

BVAS vraagt tussenkomst minister Beke.

meer info

RIZIV: medische getuigschriften gedurende de COVID-19-periode

Datum: 
06.05.2020

In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften.

meer info

Nieuw advies van de Orde m.b.t. de samenwerking met politie en parket

Datum: 
05.05.2020

Samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en de ziekenhuizen - algemene beginselen

meer info

Testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19

Datum: 
04.05.2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 4 mei jl. vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19.

meer info

Algemene vergaderingen: uitstel verlengd en goedkeuring jaarverslag

Datum: 
30.04.2020

De mogelijkheid om de Algemene Vergadering (AV) met maximaal 10 weken uit te stellen wordt uitgebreid voor elke AV die opgeroepen of geagendeerd is voor 30 juni 2020, maar vergeet ook niet de goedkeuring van het jaarverslag.

meer info

Huisartsen: 10 vuistregels voor een veilige heropstart

Datum: 
28.04.2020

10 vuistregels voor de heropstart van de huisartsenpraktijk

meer info