Algemeen

Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen

Datum: 
23.10.2019

Gepensioneerde artsen die voortwerken, kunnen nu ook premie aanvragen.

meer info

Nieuw KCE-rapport m.b.t. geestelijke gezondheidszorg

Datum: 
22.10.2019

Geestelijke gezondheidszorg: onduidelijk of de beschikbare zorg beantwoordt aan de behoeften

meer info

Budget 2020: Regering zet overlegmodel buiten spel

Datum: 
22.10.2019

Budget 2020 van de ziekteverzekering: Regering zet overlegmodel buiten spel en stort de patiënten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid

meer info

UBO-registratie: gedoogbeleid tot 31 december 2019

Datum: 
15.10.2019

Zoals eerder vermeld moesten alle vennootschappen en verenigingen die actief zijn in België, hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ tegen 30 september 2019 registreren in het UBO-register.

meer info

CM blijft wantrouwen creëren tegen artsen

Datum: 
16.10.2019

BVAS reageert tegen uitspraken CM-voorzitter Luc Van Gorp.

meer info

Nog een nieuw advies van de Orde

Datum: 
07.10.2019

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft eind september nog een advies gepubliceerd.

meer info

Enquête: welke multidisciplinariteit wilt u?

Datum: 
11.10.2019

BVAS lanceert in samenwerking met Artsenkrant een enquête over multidisciplinariteit. BVAS-voorzitter Philippe Devos vraagt u massaal deel te nemen. Een uitstekende gelegenheid om uw mening te geven over een belangrijk onderwerp en uw syndicale vertegenwoordigers duidelijk te maken hoe ze u beter kunnen verdedigen.

meer info

Goedkeuring begroting Verzekeringscomité: gemeenschappelijk persbericht syndicaten

Datum: 
11.10.2019

De drie representatieve artsensyndicaten – BVAS, Kartel ASGB/GBO/MoDes en AADM – verheugen zich over de quasi éénparigheid, waarmee al de zorgverstrekkers het voorstel van begroting op 7 oktober in het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben goedgekeurd.

meer info

BVAS tilt zwaar aan de verdachtmakingen van VOKA

Datum: 
09.10.2019

In Knack valt VOKA-topman Pieter Van Herck zwaar uit naar de artsen omdat die naar zijn zeggen voor zomaar even 3,5 miljard euro zouden frauderen. BVAS kan deze ongefundeerde beschuldiging niet over haar kant laten gaan. Als boodschap naar de publieke opinie zijn de verdachtmakingen van VOKA ongehoord en totaal onverantwoord.

meer info

De medische raad in transitie?

Datum: 
08.10.2019

Het juridisch ziekenhuislandschap verandert in sneltempo waarbij de toepasselijke regelgeving steeds uitgebreider en ingewikkelder wordt.Het komende jaar zullen er binnen het ziekenhuis gewild of ongewild belangrijke beslissingen moeten worden genomen aangaande de positie van het ziekenhuis, en bijgevolg ook de artsen in de ziekenhuisnetwerken. De medische raad speelt hierin uiteraard dé hoofdrol!

meer info