GDPR voor artsen

Categorie: 
Algemeen

Hoe maakt u uw praktijk GDPR-proof?

Over de GDPR is al heel wat inkt gevloeid. Toch hoeft de implementatie niet noodzakelijk zo moeilijk te zijn als men soms wil doen geloven, al vraagt ze wel wat tijd.

Het Vlaams Artsensyndicaat heeft daarom in samenwerking met Arcas Law het onderstaande stappenplan ontwikkeld. Elke stap wordt detail uitgelegd. Als u dit stappenplan volgt, heeft u eigenlijk alles gedaan wat van u verwacht kan worden. 

Overloop de volgende 10 stappen om uw onderneming GDPR-proof te maken:

STAP 1 - Breng in kaart welke gegevens u verwerkt

STAP 2 - Breng in kaart in welke hoedanigheid u persoonsgegevens verwerkt

STAP 3 - Breng in kaart hoe u die gegevens verwerkt

STAP 4 - Zorg voor voldoende beveiligingsmaatregelen 

STAP 5 - Stel een verwerkingsregister op

STAP 6 - Informeer de betrokkenen en weet wat hun rechten zijn

STAP 7 - Stel verwerkersovereenkomsten op

STAP 8 - Neem actie t.a.v. uw personeel

STAP 9 - Ga na of u een DPO of DPIA nodig heeft

STAP 10 - Voorzie een procedure voor gegevenslekken

In deze stappen worden verschillende documenten vermeld:
u vindt hier een overzicht van alle modeldocumenten.

Leden van het Vlaams Artsensyndicaat hebben gratis toegang tot alle bovenstaande modeldocumenten.

Niet-leden kunnen zich hier aansluiten bij het Vlaams Artsensyndicaat.

Mits betaling van € 100 op rekeningnummer IBAN BE39 1111 1175 5919 met vermelding van "GDPR + uw naam" krijgt u eveneens toegang tot deze modeldocumenten.
Vraag hier de GDPR-modeldocumenten aan.