Huisartsen

Procedure bij een verdacht geval van COVID-19 voor huisartsen

Klik hier voor de procedure volgens Sciensano bij een mogelijk besmette patiënt (versie 19/03/2020).

 

Casusdefinitie verdacht geval (versie 11.03.2020)

België heeft voldaan aan de criteria die de lokale circulatie van het virus aangeeft. De criteria "reizen" maakt geen deel meer uit van de indicatie voor test.

Aanwijzingen voor testen

  1. Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft
  2. Elk lid van het zorgpersoneel die de definitie van een mogelijk geval vervult EN die koorts heeft.

 

Definitie mogelijk geval

Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen

  • die nieuw verschijnen of
  • die verslechteren, indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont

 

Hoe kan u een mogelijke besmetting herkennen?

Telefonische triage is de aanpak die internationaal de voorkeur geniet, zodat mogelijk besmette patiënten zich niet onder niet-besmette personen begeven. Daarom komen patiënten met vragen over een mogelijke besmetting niet naar de praktijk, maar contacteren ze de huisartsenpraktijk om hun vraag voor te leggen en te bespreken met hun behandelende arts.

Enkel als er koorts is, een koortsig gevoel (bij ouderen) of klachten van de bovenste luchtwegen, is een verdere anamnese in de richting van een mogelijke besmetting met Covid-19 aangewezen.

Procedure voor huisartsen bij een mogelijk geval van COVID-19

Belangrijkste wijzigingen in de versie sinds 13.03.2020:

  • Zorgverleners met milde symptomen moeten niet getest worden
  • De reisgeschiedenis is niet meer relevant
  • Er wordt de voorkeur gegeven aan telefonische consultaties
  • Er worden geen stalen meer afgenomen, behalve in uitzonderlijke gevallen

 

Wat te doen indien een patiënt verdacht van een besmetting met Covid-19 toch in de praktijk is? 

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef hem/haar een chirurgisch mondneusmasker.

Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft verbleven gedurende minstens een halfuur.

Reinig (niet stofzuigen) en desinfecteer daarna de ruimte: eerst schoonmaken met een detergentoplossing, en nadien ontsmetten van armsteunen van stoelen en deurklinken met ontsmettingsalcohol.

Reinig kinderspeelgoed in de (vaat)wasmachine.

Draag een FFP2-masker, een veiligheidsbril, handschoenen en beschermkledij tijdens het schoonmaken en ontsmetten van de ruimte.

Ontsmet, na het uittrekken van de beschermkledij, de handen met handalcohol.

Was kleding en schoonmaakmateriaal op 60°C op een standaard wasprogramma met centrifugeren.

Sciensano heeft in het geval van een mogelijk besmette patiënt een procedure uitgeschreven.

 

Praktische vragen en antwoorden voor huisartsen

De wetenschappelijke vereniging Domus Medica heeft enkele vragen en antwoorden voorbereid, specifiek voor artsen.
U kan de vragen en antwoorden hier raadplegen.

 


Artsen met vragen over de maatregelen tijdens deze COVID 19-crisis kunnen bij het RIZIV terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook