BVAS trekt naar verkiezingen met slogan ‘Geef toe, u denkt zoals wij’

03.05.2018

BVAS geeft vandaag het startschot voor de verkiezingscampagne in aanloop naar de medische verkiezingen. De hele campagne is opgebouwd rond de slogan ‘Geef toe, u denkt zoals wij’. Veel artsen herkennen zich in onze visie en ideeën. Onze campagne wil hen daarvan bewust maken.

Het aftellen naar de medische verkiezingen is begonnen. Vanaf vandaag presenteren we ons gloednieuw programma in concrete actiepunten op onze website en via de sociale media. In haar kiescampagne profileert BVAS zich als een syndicaat dat constructief is maar ook vastberaden en combattief.

‘Geef toe, u denkt zoals wij’ is een subtiele oproep aan alle potentiële kiezers die meer affiniteiten hebben met BVAS dan ze denken maar zich daar nog niet van bewust zijn. Misschien omdat ze zich nooit de vraag hebben gesteld.

Geef toe, u denkt zoals wij’ richt zich tot alle artsen: huisartsen en specialisten, mannen en vrouwen, zelfstandigen en gesalarieerden, van alle leeftijden. Met deze baseline vinden we aansluiting bij de jongere generatie artsen die zich niet alleen in onze visie herkent, maar zich ook syndicaal wil engageren. BVAS kiest nadrukkelijk voor continuïteit door verjonging.

Daarom pakken we uit met nieuwe gezichten, jonge boegbeelden die samen met meer ervaren collega’s de campagne dragen. Zo legt BVAS een brug tussen toponderhandelaars en aanstormend syndicaal talent. Expertise delen, kennis en knowhow overdragen is de succesformule voor het artsensyndicalisme van morgen.

Het DNA van BVAS laat zich aflezen aan de hand van vragen zoals:

  • Kiest u voor een syndicaat dat huisartsen en specialisten, jong en oud verenigt en samenbrengt?
  • Wil u meer ruimte voor individueel initiatief?
  • Ziet u forfaitaire honoraria als interessante aanvullingen maar blijft voor u de betaling per prestatie primeren?
  • Bent u voorstander van een gelijk speelveld voor alle praktijkvormen, met dezelfde rechten en plichten?

Dan denkt u zoals wij. Dan denkt u zoals BVAS. 
Stem dan ook BVAS !

Ook wat haar ambities betreft is BVAS duidelijk:

  • We willen zoveel mogelijk artsen aanzetten om hun stem uit te brengen.
  • We rekenen erop dat die grote deelname resulteert in meer stemmen voor BVAS.

 

Alleen zo kunnen we de huisartsen en specialisten nog beter vertegenwoordigen in de vele raden en commissies waar het beleid en de toekomst van alle artsen wordt uitgestippeld.

Daarom hebben we uw stem nodig bij de artsenverkiezingen tot en met 2 juli!

Elke arts heeft stemrecht! U hoeft geen lid te zijn om op BVAS te stemmen.

Klik hier voor onze eerste 5 actiepunten.

En maak kennis met Dr. Bart Dehaes en Dr. Pauline Op de Beeck, het eerste duo boegbeelden dat onze campagne uitdraagt:

 

 

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht