Reclameronselaars: nieuwe methodes

20.09.2018

Elk jaar maken we u via onze e-nieuwsbrieven attent op de malafide praktijken van zogenaamde reclameronselaars. Intussen richten ze zich ook op de registratie van domeinnamen.

Reclameronselaars?
De zogenaamde reclameronselaars gaven zich in de eerste plaats uit voor medische gidsen waarbij contactgegevens van zorgverleners kunnen worden opgezocht. Deze gidsen werden vrijwel zelden gebruikt, zijn onvolledig - soms zelfs onbestaande - en bevatten foutieve informatie.

U ontving daarbij een fax of een brief waarin uw gegevens opzettelijk foutief werden overgenomen en u werd gevraagd om dit document te corrigeren waar nodig en dit ondertekend terug te sturen.

Als u de kleine lettertjes er echter op nalas, kwam u er snel achter dat u zich eigenlijk engageerde voor een contract van een drietal jaren waarbij u elk jaar ongeveer € 1 000 diende te betalen.

Domeinnamen van websites
UNIZO meldt ons dat de reclameronselaars zich in de zomermaanden op de registratie van domeinnamen heeft gericht.

U krijgt daarbij een telefoon of een e-mail met de vraag om een domeinnaam voor uw website te betalen. Uw domeinnaam zou immers door anderen kunnen worden gekocht en het zou het imago van uw praktijk kunnen schaden als de domeinnamen slecht zouden worden gebruikt.

In veel gevallen heeft u reeds een domeinnaam eindigend op ".be", maar de reclameronselaar stelt dan voor om ook zo snel mogelijk andere extensies te kopen, zoals ".biz", ".net", ".name" of ".eu".

Factuur met vermelding "herinnering"
Bij een andere methode sturen ze u een factuur met de vermelding "herinnering" om u aan te zetten de factuur zo snel mogelijk te betalen zonder na te gaan of dit terecht is.

Niets is echter minder waar. Indien u aandachtig alle vermeldingen, ttz. de kleine lettertjes, naleest, ontdekt u snel dat het eigenlijk om een offerte gaat in plaats van een onbetaalde factuur.

Zijn deze reclameronselaars gekend?
Er bestaat een zwarte lijst van onbetrouwbare firma's die dergelijke bedrieglijke praktijken voeren en waar u dus beter voor oplet.
U vindt deze lijst terug op www.economie.fgov.be.

Wat kan u doen?
Indien u ongewild hierop bent ingegaan, stuur dan meteen een aangetekend protestschrijven waarbij u aangeeft dat u misleid werd door de gebrekkige informatie, dat u nooit de intentie had om te contracteren, uw handtekening dus op basis van dwaling tot stand kwam en er daarom geen sprake kan zijn van een geldige toestemming.

Vraag daarin ook meteen uit al hun bestanden gewist te worden zodat u in de toekomst niet langer door hen wordt aangeschreven.

U kan daarnaast ook een klacht indienen bij de bevoegde Economische Inspectie bij de FOD Economie.
Via ons secretariaat (info@vlaamsartsensyndicaat.be) kan u op eenvoudige vraag een modelbrief en een klachtenformulier aanvragen.

Meer tips om problemen te vermijden vindt u hier.

Bron: UNIZO

Bent u niet zeker of u gecontacteerd bent door een reclameronselaar?
Of twijfelt u over de factuur, aanmaning, brief of e-mail die u heeft ontvangen?

Aarzel dan niet en stuur het naar ons via info@vlaamsartsensyndicaat.be.
Wij gaan graag voor u na of u door een reclameronselaar bent gecontacteerd.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht