Tegemoetkomingen voor huisartsen

Categorie: 
Algemeen

Op welke vergoedingen, tegemoetkomingen en premies hebt u recht als huisarts? 

 
Maak uw keuze: 

Renteloze leningen voor startende huisartsen

Een startende huisarts kan een eenmalige renteloze lening van 35.000 euro krijgen voor het starten of uitbouwen van een praktijk en een extra renteloze lening van 10.000 euro voor infrastructuur om samen te werken met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner.

meer info

Tegemoetkoming in de loonkosten van een administratief bediende en/of een praktijkverpleegkundige

Een actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

meer info

Tegemoetkoming voor medisch telesecretariaat

Een startende actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan een tegemoetkoming krijgen voor een telesecretariaat gelijk aan de helft van de reële kosten en maximaal € 3.400 per jaar. 

meer info

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

De praktijktoelage, de telematicapremie en de Sumehr-premie zijn samengevoegd tot de geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten. Naarmate u voldoet aan bepaalde parameters, ontvangt u een specifiek bedrag van deze premie.

meer info

Accrediteringsforfait

In het kader van permanente navorming dient u zogenaamde accrediteringsactiviteiten te volgen. In ruil voor uw deelname ontvangt u o.m. een jaarlijks accrediteringsforfait en mag u voor raadplegingen en bezoeken een verhoogd honorarium aanrekenen.

meer info

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Voor de deelname aan de wachtdienst georganiseerd tijdens het weekend, de feestdagen en de weeknachten is er een beschikbaarheidshonorarium voorzien.

meer info

Meer weten over

Nieuwe telematicapremie, nieuwe parameters

Datum: 
04.07.2017

We hebben het u reeds eerder gemeld: de praktijktoelage, de telematicapremie en Sumehr-premie worden samengevoegd tot de geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten.

meer info

Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

meer info