Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Is uw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbroken en moet u voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of voor een kind met een beperking tot 21 jaar zorgen? Dan kan u het corona-ouderschapsverlof aanvragen.

1. Wie komt in aanmerking?

  • zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen;
  • zelfstandigen in bijberoep en zij die als zelfstandige actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan datgene verschuldigd door zelfstandigen in hoofdberoep.

2. Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering zal € 532,24 per maand bedragen en niet kunnen gecumuleerd worden met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. In een ouderkoppel bestaande uit twee zelfstandigen, kunnen beide ouders in aanmerking komen voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.
Een alleenstaande zelfstandige zal een verhoogde uitkering van € 875 per maand kunnen krijgen.

3. Hoe vraagt u het tijdelijke corona-ouderschapsuitkering aan?

Om van de regeling gebruik te maken, moet u als zelfstandige een aanvraag indienen waarin u het volgende aangeeft:

  • de begin- en einddatum van de gedeeltelijke onderbreking;
  • de naam van de persoon voor wie wordt gezorgd en de band die de aanvrager ermee heeft;
  • een verklaring op eer dat uw zelfstandige activiteit wordt beïnvloed door deze zorg.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw sociaal verzekeringsfonds, zoals Liantis, e.a.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.