Steunmaatregelen

Meer informatie over steunmaatregelen voor zelfstandigen

Accountancykantoor Vandelanotte, onze fiscale en boekhoudkundige partner,
heeft een handig overzicht gemaakt van alle steunmaatregelen. U kan dit overzicht hier raadplegen.

Verschillende steunmaatregelen voor zelfstandige artsen zijn tijdens de coronacrisis voorzien. Hieronder vindt u een oplijsting van de verschillende maatregelen waarop u een beroep kan doen. 

1. Crisis-overbruggingsrecht
​​2. Compensatiepremie
3. Sociale bijdragen voor 2020
​4. Uitstel belastingen
5. Afbetalingsplan belastingschuld
6. Verlaging RSZ-bijdragen
7. Tussenkomst in de liquiditeitsproblemen van de ziekenhuizen
8. Tijdelijke werkloosheid personeel op niet-BFM-diensten
9. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

1. Crisis-overbruggingsrecht

Artsen die 7 opeenvolgende dagen hun niet-dringende activiteiten stopzetten en dus hun activiteiten onderbreken kunnen een vervangingsinkomen aanvragen van € 1.291,69 (€ 1.614,10 voor artsen met gezinslast)Dringende ingrepen blijven wel mogelijk.

De aanvraag gebeurt via een vereenvoudigde procedure (invulformulier) via uw sociaal verzekeringsfonds (bv. Liantis, e.a.).
Klik hier voor meer informatie over het crisis-overbruggingsrecht.

terug

​​2. Compensatiepremie

De Vlaamse regering voorziet in een compensatiepremie van € 3.000 bij een omzetdaling van 60% tussen 15 maart en 30 april. Dat gaat om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. .

Sinds maandag 4 mei jl. kan u de compensatiepremie via een online applicatie op de website van VLAIO aanvragen.
Klik hier voor meer informatie over de compensatiepremie.


De Brusselse compensatiepremie
Net zoals in Vlaanderen zijn er ook verschillende premies voorzien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
U vindt hier een overzicht van de Brusselse steunmaatregelen terug.

Er is ook een principebeslissing voor de betaling van een éénmalige compensatiepremie van € 2.000 voor de ondernemers (met minder dan 5 werknemers) die niet verplicht moeten sluiten, maar belangrijk omzetverlies lijden. Die is bedoeld om ondernemers en micro-ondernemingen (met maximaal 5 VTE) die hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aanzienlijk zien afnemen, te ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie voor de Brusselse compensatiepremie.


terug

3. Sociale bijdragen voor 2020

Let op: dit kan een impact hebben op het bedrag voor uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

  • een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
  • uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020
  • een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020
    terug
     

​4. Uitstel belastingen

O.m. artsen krijgen automatisch uitstel voor het betalen van btw, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, RSZ, enz. zonder boetes of nalatigheidsintresten voor de maanden februari t.e.m. april.
Klik hier voor meer informatie.
terug

5. Afbetalingsplan belastingschuld

Een afbetalingsplan (plus vrijstelling van intresten) is mogelijk voor het betalen van fiscale schulden en btw. De aanvraag bij FOD Financiën moet vóór 30 juni 2020 worden ingediend.
Klik hier voor meer informatie.
terug

6. Verlaging RSZ-bijdragen

De Federale regering stelt (ook) een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vooruitzicht voor zelfstandige artsen. Normering hieromtrent dient nog te verschijnen.
Klik hier voor meer informatie.

terug

7. Tussenkomst in de liquiditeitsproblemen van de ziekenhuizen

De regering heeft beslist om de ziekenhuizen een thesaurievoorschot van 1 miljard euro toe te kennen. Ten laatste half april wordt dat geld aan de ziekenhuizen gestort.
Meer informatie hierover leest u in het BVAS-persbericht d.d. 20.03.2020 "BVAS verheugd over 1 miljard euro steun voor ziekenhuizen".
terug

8. Tijdelijke werkloosheid personeel op niet-BFM-diensten

De zogenaamde ereloondiensten hebben de mogelijkheid om een deel van hun personeel (verpleging, administratief) op technische werkloosheid te plaatsen.

Aangezien het gaat om werknemers van het ziekenhuis dient het ziekenhuis die procedure (op vraag van de betrokken diensten) te volgen. De meeste ziekenhuizen vaardigen richtlijnen uit voor “medewerkers werkzaam op diensten die tijdelijk al dan niet quasi volledig gesloten worden”.
Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke werkloosheid.

terug

9. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Is uw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbroken en moet u voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar zorgen? Of voor een kind met een beperking tot 21 jaar (of zelfs ouder in sommige gevallen)? Dan kan u het corona-ouderschapsverlof aanvragen.
Klik hier voor meer informatie.

 


U vindt alle informatie over steunmaatregelen voor zelfstandigen hier terug. 

U vindt hieronder ook meer informatie over:

 

Alle informatie voor ondernemers tijdens deze coronacrisis kan u op de website van UNIZO raadplegen.

 


 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook