Inschrijven bij het RIZIV

Om een Riziv-nummer te bekomen moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Erkenning van Gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid, die op zijn beurt alle gegevens doorstuurt naar het Riziv. Het Riziv bezorgt u daarop via de post uw Riziv-nummer.

Volgende zaken dient u te vermelden in deze aanvraag:

  • de discipline waarop uw aanvraag betrekking heeft
  • de aanvangsdatum van uw stage
  • de gegevens van de stagedienst(en)
  • de naam en het akkoord van de stagemeester(s) en/of stagemeester-coördinator
  • indien u uw stage in het buitenland loopt, moet u uw adres in België opgeven

 

En deze documenten dient u toe te voegen:

  • het attest van inschrijving in de lijst van de orde
  • de overeenkomst tussen kandidaat en stagemeester of de verantwoordelijke instelling m.b.t. de vergoeding en de duur
  • het attest van aanvaarding voor de discipline door de faculteit geneeskunde

Het Riziv-nummer bestaat uit 11 cijfers. De laatste 3 cijfers vormen de zogenaamde bekwamingscode en duiden het domein aan waarin de zorgverlener verstrekkingen kan verlenen die voor terugbetaling in aanmerking kunnen komen.

Alle bovenstaande documenten dient u op te sturen naar het volgend adres:
FOD Volksgezondheid
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
Tel.: 02 524 97 97
E-mail: info@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook