• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Inschrijven bij het RIZIV

Om een Riziv-nummer te bekomen moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Erkenning van Gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid, die op zijn beurt alle gegevens doorstuurt naar het Riziv. Het Riziv bezorgt u daarop via de post uw Riziv-nummer.

Volgende zaken dient u te vermelden in deze aanvraag:

 • de discipline waarop uw aanvraag betrekking heeft
 • de aanvangsdatum van uw stage
 • de gegevens van de stagedienst(en)
 • de naam en het akkoord van de stagemeester(s) en/of stagemeester-coördinator
 • indien u uw stage in het buitenland loopt, moet u uw adres in België opgeven

 

En deze documenten dient u toe te voegen:

 • het attest van inschrijving in de lijst van de orde
 • de overeenkomst tussen kandidaat en stagemeester of de verantwoordelijke instelling m.b.t. de vergoeding en de duur
 • het attest van aanvaarding voor de discipline door de faculteit geneeskunde

Het Riziv-nummer bestaat uit 11 cijfers. De laatste 3 cijfers vormen de zogenaamde bekwamingscode en duiden het domein aan waarin de zorgverlener verstrekkingen kan verlenen die voor terugbetaling in aanmerking kunnen komen.

Alle bovenstaande documenten dient u op te sturen naar het volgend adres:
FOD Volksgezondheid
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
Tel.: 02 524 97 97
E-mail: info@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook