Krachtlijnen voor artsen-specialisten (2016-2017)

U vindt hier de grote lijnen van het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen voor artsen-specialisten.

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2016-2017 is op woensdag 27 januari 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
U heeft tot uiterlijk 26 januari 2016 de tijd om u eventueel gedeeltelijk te conventioneren of u te deconventioneren per aangetekend schrijven of via de online webtoepassing van het RIZIV.
Klik hier voor meer informatie.

 

 • De honoraria van de artsen worden niet geïndexeerd en blijven gehandhaafd op het niveau van 31 december 2015.

 

 • Volgende initiatieven worden gefinancierd:
  • Klinische biologie: testen chemie (fructosamine, cystatine C, jodium), testen HER2 en EGFR (maagkanker), testen hepatitis C PCR, calprotectine in faeces
  • Pathologische anatomie: Coupe APD
  • Transplanaties: HLA-typeringen in kader van transplantatie (1e fase transplantatie), detectie antilichamen en crossmatching (2e fase transplanatie), PCR infectieuze agentia tijdens een orgaantransplanatie 
  • Heelkunde: osteo-geïntegreerde implantaten
  • Urologie: herwaardering behandeling blaasexstrofie
  • Abdominale heelkunde: uitbreiding indicaties debulking
  • Algemene speciale verstrekkingen: bijkomend honorarium centraal veneuze katheter bij een kind jonger dan 7 jaar, lymfeklierpunctie
 • Gynaecologie: invoering urgentietoeslag bij de honoraria voor natuurlijke bevallingen, incl. de meerkost voor anesthesie.
 • De besparingen in de klinische biologie zullen worden aangewend voor volgende projecten:
  • Otorhinolaryngologie, fysische geneeskunde en revalidatie en algemene heelkunde: herwaardering raadplegingen (codes 102012 en 102535)
  • Oncologie: herwaardering van meervoudige ingrepen in hetzelfde operatieveld voor oncologische aandoeningen en langdurige consultaties na oncologische chriurgie
  • Genetische onderzoeken: aanpassing globaal budget
  • Borstreconstructie: herwaardering honoraria
  • Diabetesconventie: innovatieve behandeltechnieken voor diabetespatiënten type 1
 • Voor het kankerplan wordt een gecoördineerde terugbetaling van testen (biomarkers) mogelijk gemaakt.
 • Vanaf 1 juli 2016 zal er geen voorafgaande machtiging moeten worden gevraagd voor hoofdstuk IV geneesmiddelen voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten binnen het ziekenhuis. De stavende documenten moeten tevens niet meer aan de adviserend geneesheer worden overgemaakt. Het ziekenhuis dient dit enkel ter beschikking te houden.
 • In het budget wordt voorzien in een tegemoetkoming voor stagemeesters in niet-universitaire ziekenhuizen.

 

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg

 • Voor 30 juni 2016 zal de Medicomut een voorstel tot verbod op supplementen in de klinische biologie, pathologische anatomie en genetica voorleggen.
 • Bij hospitalisatie in een eenpersoonskamer of bij dure ambulante behandelingen moet de arts een voorafgaandelijke raming van de extra honoraria aan de patiënt voorleggen.
 • In 2016 en 2017 zal de Medicomut de ereloonsupplementen aan een grondige analyse onderwerpen.

 

Sociaal statuut

 • Voor het sociaal statuut geldt dezelfde minimum activiteitsdrempel als die van de praktijktoelage.
 • Voor 2016 zien de bedragen van het sociaal statuut er als volgt uit:
  • € 4.563,12 voor artsen die volledig zijn geconventioneerd
  • € 2.213,64 voor de artsen die gedeeltelijk zijn geconventioneerd
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.